Екологічні механізми адаптації щучника антарктичного (Deschampsia antarctica É. Desv.) за зміни кліматичних умов Антарктики

Дата
2019
Автори
Парнікоза Іван Юрійович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертація присвячена екологічній характеристиці та вивченню адаптаційних механізмів існування судинних рослин в Антарктиці в умовах глобальних кліматичних змін на прикладі унікальної судинної рослини - щучника антарктичного (Deschampsia antarctica). Виявлено генетичні варіанти та хромосомні форми D. antarctica, які можуть співіснувати на близьких чи тих самих територіях Антарктики, що можуть нести адаптивний ефект. Показано високу стійкість насіннєвих зачатків D. antarctica, відсутність ознак апоміксису та великий відсоток стерильного пилку. Виявлено більшу площу покриття та чисельність популяцій D. antarctica та, відповідно, більш розвинені ґрунти в оазі Поінт Томас (о. Кінг- Джордж) у порівнянні з віддаленим на 400 км на південь районом Аргентинських островів. Поширення домініканським мартином, може забезпечувати освоєння D. antarctica нових регіонів. Підтверджено придатність D. antarctica та пов’язаних з ними наземних рослинних угруповань, в якості індикаторів кліматичних коливань у Антарктиці. З метою охорони популяцій D. antarctica, необхідно проводити моніторинг та створити Антарктичну особливо охоронювану територію. Вивчення динаміки адаптаційних показників шести моніторингових популяцій D. antarctica о. Галіндез показало індивідуальний та коливальний характер тренду показника комплексної пристосовуваності, подібний до коливань метеорологічних показників. Показано достовірний внесок чинника температури поверхні ґрунту у комплексну пристосовуваність D. antarctica. Показник комплексної пристосовуваності в рослин різних генотипів, які вирощували in vitro є унікальним, що свідчить про можливість генетичного закріплення та створює значні перспективи для біотехнології.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 101 Екологія
Бібліографічний опис
Парнікоза І. О. Екологічні механізми адаптації щучника антарктичного (Deschampsia antarctica É. Desv.) за зміни кліматичних умов Антарктики : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.16 - екологія / Парнікоза Іван Юрійович. - Київ, 2019. - 38 с.
Зібрання