Біофізичні механізми дії нанорозмірних матеріалів на механокінетику вісцеральних гладеньких м'язів

Дата
2020
Автори
Цимбалюк Ольга Володимирівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертаційна робота присвячена встановленню закономірностей і механізмів дії в умовах in vitro та in vivo окремих нанорозмірних матеріалів (на прикладі наночастинок діоксину титану, а також каліксаренів – інгібіторів первинного активного іонного транспорту плазматичної мембрани) на скорочувальну функцію вісцеральних гладеньких м’язів.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
09 Біологія , 091 Біологія та біохімія
Бібліографічний опис
Цимбалюк О. В. Біофізичні механізми дії нанорозмірних матеріалів на механокінетику вісцеральних гладеньких м'язів : дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.02 - біофізика / Цимбалюк Ольга Володимирівна. - Київ, 2019. - 457 с.
Зібрання