Політика США щодо комерціалізації космічної діяльності (1989 – 2012 рр.)

Дата
2016
Автори
Журавльова Людмила Віталіївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
В результаті дослідження було виділено чотири етапи розвитку американської історіографії, кожен з яких є об’єктивним відображенням змін стратегічного курсу американського керівництва щодо використання космосу. В рамках цих етапів, відбулося оформлення низки дисциплінарних напрямків вивчення процесу комерціалізації космічної діяльності в США, а саме: 1) юридично-правничі студії, спрямовані на аналіз законодавчого оформлення космічного ринку в США; 2) міжнародний – вивчення комерційного аспекту у міжнародних відносинах і міждержавній кооперації в сфері космосу; 3) економічний – дослідження процесів комерціалізації в окремих сферах космічної діяльності (телекомунікація, ДЗЗ, транспортування і запуски); 4) проблем державного управління – фахові дискусії щодо участі та ролі держави в процесі комерціалізації космосу. Дослідження історіографії проблеми також засвідчило існування суттєвих розбіжностей між дослідниками у трактуванні дефініції «комерціалізація космічної діяльності»: від найбільш загального тлумачення «комерціалізації» як діяльності, спрямованої на отримання прибутку (незалежно від форми власності суб’єктів космічної діяльності), до вузького ототожнення комерціалізації з одним із її інструментів – процесом приватизації – передачі державою своїх космічних активів приватному бізнесу. Систематизована за інституційним принципом джерельна база роботи підтверджує провідну роль виконавчої гілки влади в процесі комерціалізації космічної діяльності США. Основу дисертаційного дослідження склав аналіз комплексу документів, що включає президентські виступи, меморандуми, директиви («Національна космічна політика» та директиви спеціального характеру, що присвячувались різним напрямкам космічної діяльності); документи НАСА та директиви НРК; постанови Департаментів торгівлі, транспорту, космічної торгівлі (АСТ), НОАА та ін.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 032 Історія та археологія
Бібліографічний опис
Журавльова Л. В. Політика США щодо комерціалізації космічної діяльності (1989 – 2012 рр.) : дис. ...канд. іст. наук : 07.00.02 – всесвітня історія / Журавльова Людмила Віталіївна. - Київ, 2016. – 227 с.
Зібрання