Педагогічні умови формування моральних якостей у майбутніх викладачів вищої школи в процесі навчання

Дата
2023
Автори
Бондаренко Елеонора
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У суспільстві професійна діяльність людини складається з цілого ряду складових, які характеризують, з одного боку, ступінь її кваліфікації, з іншого боку, здатність продуктивно співпрацювати з іншими людьми у професійній сфері. Успішне співробітництво багато в чому залежить від моральних установок особистості та норм поведінки, що історично склалися в суспільстві. Моральність — це необхідний елемент людської особистості та основа соціальних відносин, тому засвоєння моральних норм та досвід морально-соціальної діяльності є необхідним елементом професійної освіти. Мета дослідження – визначити зміст моральних характеристик викладача вищої школи, організаційно-педагогічні умови їх формування у майбутніх викладачів в процесі навчання. Проведено дослідження організації освітнього процесу на факультеті психології КНУ імені Тараса Шевченка, в ході якого з’ясовано можливості формування моральних якостей викладача засобами освітньо-наукової програми «Педагогіка вищої школи». В анкетуванні взяли участь 64 особи, з них 35 магістрантів, 10 викладачів 19 випускників.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
01 Освіта/Педагогіка , 011 Освітні, педагогічні науки
Бібліографічний опис
Бондаренко Е. Педагогічні умови формування моральних якостей у майбутніх викладачів вищої школи в процесі навчання : магістерська робота : 011 Освітні, педагогічні науки / Елеонора Бондаренко. - Київ, 2023. - 92 с.