Використання імуноферментної тест-системи для визначення рівня антитіл проти hsp60 з метою прогнозування перебігу вагітності пацієнток з ускладненим анамнезом

Дата
2023
Автори
Здановська Марта
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
В ході дослідження були зібрані дані щодо рівня антитіл проти HSP60 у вагітних пацієнток з ускладненим анамнезом. Зроблено висновок, що використання тест-системи дозволяє надійно аналізувати рівень антитіл до білку HSP60 та може бути використано як основний компонент для скринінгових тестів під час вагітності. Отримані результати мають велике практичне значення у розробці нових стратегій для прогнозування перебігу вагітності та визначення ризиків у жінок з ускладненим анамнезом. Ефективність високочутливої діагностичної імуноферментної тест-системи для виявлення антитіл людини класу G проти антигену HSP60 було доведено серологічними, біохімічними та статистичними методами. Застосування цього підходу може поліпшити своєчасну діагностику захворювань, що впливають на репродуктивну систему жінки. Тест-система сконструйована у форматі "непрямого" твердофазного імуноферментного аналізу, що ґрунтується на іммобілізації антигену на твердій фазі та його взаємодії з розчинними специфічними антитілами. Виявлення антитіл здійснюється за допомогою ферментативної реакції з використанням антивидових антитіл, кон'югованих з пероксидазою хрону. Ключові слова: імуноглобуліни, HSP60, тест-система, вагітність, ІФА.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
09 Біологія , 091 Біологія та біохімія
Бібліографічний опис
Здановська М.В. Використання імуноферментної тест-системи для визначення рівня антитіл проти HSP60 з метою прогнозування перебігу вагітності пацієнток з ускладненим анамнезом : дипломна робота : 091 Біологія / Здановська Марта. - Київ, 2023. - 41 с.