Перейменування київських вулиць: лінгвосоціальні виміри

Дата
2023
Автори
Кондратюк Аліна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У роботі здійснено комплексний аналіз топонімів вулиць Києва, що з’явилися впродовж 2014 – 2023 років, у соціолінгвістичному контексті. Об’єктом дослідження є лексика на позначення географічних назв, що побутує в Києві внаслідок перейменування вулиць упродовж 2014 – 2023 років. Предметом наукового аналізу є соціолінгвістичні та ортографічні особливості годонімів Києва. Охарактеризовано специфіку топоніміки як розділу ономастики та розкрито етнопсихолінгвістичний аспект географічних назв. Визначено соціально-концептуальну своєрідність топонімів в українській мові. З’ясовано соціолінгвістичні чинники перейменувань вулиць Києва. Проаналізовано годоніми, що з’явилися в Києві внаслідок перейменувань. У роботі здійснено комплексний аналіз топонімів вулиць Києва, що з’явилися впродовж 2014 – 2023 років, у соціолінгвістичному контексті.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Кондратюк А. Перейменування київських вулиць: лінгвосоціальні виміри : кваліфікаційна робота ... «бакалавр» : 035 Філологія / Кондратюк Аліна. – Київ, 2023. – 64 с.