Лінгвокультурологічний вимір промов політичних діячів

Дата
2023
Автори
Бондарь Юлія
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У бакалаврській роботі окреслено основні риси промов, виголошених політичними діячами Україні та США. Розглянуто зміст поняття промова як різновиду політичної комунікації, з’ясовано місце політичної промови в політичному дискурсі, структурні й функціональні особливості політичних промов, схарактеризовано специфіку лінгвокультурного аналізу політичних промов. Публічна політична промова має на меті переконати авдиторію, інформаційно вплинути на слухачів. Характерною ознакою публічної промови є індивідуальна структура й використання особливих засобів мови, які підпорядковані задуму автора та вимогам до творення текстів відповідного стилю й жанру. Аналіз показав, що залежно від мети політична промова має чітку структуру. 1. Вступ. Мета вступу – зацікавити авдиторію. 2. Основна частина. Мета основної частини – інформувати, переконати, мотивувати авдиторію. Основна частина містить стрижневі ідеї промови, які автор логічно поєднує. 3. Висновок. Оратор підбиває підсумки промови, прощається з авдиторією. Практичну частину роботи присвячено дослідженню засобів мовної виразності в політичних промовах, а також аналізові лінгвокультурних особливостей промов політичних діячів та стратегій їх перекладу. Досліджено основні взаємозв’язки та відмінності між англійським та українським політичними дискурсами. Аналіз перекладацьких прийомів відтворення компонентів лінгвокультури українською мовою виконаний на матеріалі промов Володимира Зеленського та Бориса Джонсона. Було встановлено, що найчастіше перекладачі використовують прямий переклад і пропуск. Це найбільш уживані засоби перекладу промов політичних діячів. Перекладачі також застосовують прийом додавання інформації та її порівняння.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Бондарь Ю. Лінгвокультурологічний вимір промов політичних діячів : кваліфікаційна робота … бакалавр : 035 Філологія / Бондарь Юлія. – Київ, 2023. – 40 с.