Договори у сфері авторського права та суміжних прав

Дата
2022
Автори
Бєлінська Олена Ігорівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У даній магістерський роботі детально розглянуто питання визначення поняття авторського договору, історії впровадження договорів у сфері авторського права та суміжних прав, їх класифікація та відповідальність за порушення або не дотримання. Визначена комплексна системи договорів у сфері авторського права та суміжних прав, висвітлена проблем правового регулювання найбільш поширених договорів в даній сфері та шляхів їх вирішення. Оскільки на сьогоднішній день постійно зростає попит на об’єкти авторського права та суміжних прав це обумовлює необхідність запровадження ефективних важелів та координації взаємодії творців та користувачів. Основою такої взаємодії є договірні зобов’язання у сфері авторського права та суміжного права.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
08 Право , 081 Право
Бібліографічний опис
Бєлінська О. І. Договори у сфері авторського права та суміжних прав : кваліфікаційна робота магістра : 081 Право / Бєлінська Олена Ігорівна. – Київ, 2022. – 71 с.