Психологічні чинники крадіжництва підлітків

Дата
2021
Автори
Козлова Анастасія Олександрівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
В ході теоретико-емпіричного дослідження з’ясовно психологічну суть крадіжництва підлітків як однієї з девіантних (ризикованих) форм економічної поведінки та вивчено її психологічні чинники. В процесі теоретичного аналізу наукових джерел з проблеми девіантних форм економічної поведінки особистості встановлено, що термін «крадіжництво» в психології розкрито переважно в двох підходах – біхевіористському та з точки зору девіантології. Крадіжництво кваліфіковане як форма девіантної (ризикованої) економічної поведінки особистості. Виокремлено основні форми ризикованої економічної поведінки, серед яких виокремлено крадіжництво неповнолітніх: товарний фетишизм, марнотратство, крадіжництво, шахрайство, шантаж, агресивне відбирання речей (розбій), грабіж, азартні ігри. Розкрито психологічну суть крадіжництва підлітків в рамках суб’єктно-середовищного підходу та концепції економічної соціалізації. Так, крадіжництвом підлітків вважаємо будь-які дії, вчинки, спрямовані на приховане привласнення об’єктів володіння, розпорядження, користування, які належать до психологічного простору іншої особи (групи). Теоретично обґрунтовано, що в основі такої поведінки лежить психологічна схильність підлітка до крадіжництва, що виражається у пристрасному, суб’єктивному ставленні до об’єкта володіння, яка може суперечити об’єктивним обставинам законної власності, бо ґрунтується на неусвідомлюваній оцінці об’єкта привласнення як «свого», означенні його в такому статусі, та яка проявляється в активному «вимаганні» та претензії на володіння ним. Розроблено концептуальну модель психологічних чинників підліткового крадіжництва, яка відображає зв’язок проявів крадіжництва з об’єктивними (ідеологічними, економічними та соціально-психологічними) та суб’єктивними внутрішньоособистісними (біологічними та внутрішньоособистісними) чинниками. Емпірично досліджено вираженість схильності підлітків до крадіжництва. Зокрема, з’ясовано, що близько половини (56% опитаних) підлітків має досвід невеликої крадіжки речей у дитинстві або у підлітковому віці. Схильність до привласнення чужих ідей не виявлена у більшості з них.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 053 Психологія
Бібліографічний опис
Козлова А. О. Психологічні чинники крадіжництва підлітків : дипломна робота : 053 Психологія / Козлова Анастасія Олександрівна. - Київ, 2021. – 101 с.