Розробка курсу лабораторних робіт з дисципліни "Системне програмне забезпечення" по використанню платформи Entity Framework Core

Дата
2022
Автори
Петрикович Дмитро
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
В ході виконання роботи розроблено лабораторні роботи для дисципліни «Системне програмне забезпечення» або інших спецкурсів з програмування по створенню універсального програмного загального шаблону для взаємодії з користувачем. Курс складається з двох лабораторних робіт, які охоплюють основи роботи з платформами ASP.NET Core та Entity Framework Core. В результаті роботи підготовлено навчальний курс, що знайомить студентів з сучасними методологіями роботи з засобами Entity Framework Core та розвиває у них основні навички для подальшого знайомства та роботи. Застосовано технології .NET Core для абстрагування від конкретного СУБД як джерела даних, організовано надання можливості роботи з інформацією у об’єктному представленні.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
12 Інформаційні технології , 123 Комп’ютерна інженерія
Бібліографічний опис
Петрикович Д. Розробка курсу лабораторних робіт з дисципліни "Системне програмне забезпечення" по використанню платформи Entity Framework Core : дипломна робота бакалавра : 123 Комп’ютерна інженерія / Дмитро Петрикович. - Київ, 2022. - 77 с.