Правове регулювання соціального забезпечення вимушених переселенців

Дата
2017
Автори
Артюх Юлія Ігорівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертаційну роботу присвячено комплексному та ґрунтовному аналізу правового регулювання соціального забезпечення вимушених переселенців. У роботі з’ясовано сутність соціального забезпечення вимушених переселенців, визначено поняття соціального забезпечення вимушених переселенців, охарактеризовано його ознаки. Досліджено особливості сучасного стану правового регулювання соціального забезпечення вимушених переселенців. Охарактеризовано структуру механізму системи соціального забезпечення вимушених переселенців. З’ясовано специфіку форм і заходів соціального забезпечення вимушених переселенців. Виокремлено проблеми правового регулювання соціального забезпечення вимушених переселенців та надано пропозиції щодо їх вирішення. Проаналізовано позитивний зарубіжний досвід правового регулювання соціального забезпечення вимушених переселенців, виокремлено напрями його запозичення в Україну.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
08 Право , 081 Право
Бібліографічний опис
Артюх Ю. І. Правове регулювання соціального забезпечення вимушених переселенців : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення / Артюх Юлія Ігорівна. – Київ, 2017. – 22 с.
Зібрання