Теорія та практика використання спеціальних знань в розслідуванні злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів

Дата
2016
Автори
Кривонос Максим Васильович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисертації проведено комплексне наукове дослідження особливостей використання спеціальних знань в розслідуванні злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів. На основі аналізу чинного законодавства, теорії та практики розкрито ознаки та сутність спеціальних знань, визначено особливості правового регулювання їх використання, досліджено механізм реалізації та значення спеціальних знань в розслідуванні злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів. Досліджено особливості використання спеціальних знань при проведенні окремих слідчих (розшукових) дій (слідчого огляду, допиту, обшуку), провадженні судових експертиз. Визначено особливості використання спеціальних знань фахівця у профілактиці злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, розкрито зміст експертної профілактики, як інструменту протидії цій категорії кримінальних правопорушень. Сформульовано пропозиції та рекомендації, спрямовані на вдосконалення практики використання спеціальних знань в розслідуванні та запобіганні злочинам у цій сфері.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
08 Право , 081 Право
Бібліографічний опис
Кривонос М. В. Теорія та практика використання спеціальних знань в розслідуванні злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів : автореф. дис. ... канд. юрид.. наук : 12.00.09 Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність / Кривонос Максим Васильович ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 22 с.
Зібрання