Реакція йодоциклізації у синтезі різноманітних функціональних похідних тетрагідропірану, діоксану, морфоліну, піперидину

Дата
2022
Автори
Дубина Андрій Миколайович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У роботі систематизовані та втілені у багатограмових кількостях підходи до синтезу ненасичених спиртів та амінів, які є цільовими поперед-никами реакції йодоциклізації. Отримано ряд нових функціоналізованих по-хідних шестичленних насичених гетероциклів, у тому числі конденсованих та спіроциклічних, які є будівельними блоками для потреб медичної хімії. Встановлено, що йодоциклізація N-Boc-захищеного аміну з подвійним зв’язком у 5 положенні веде до утворення конденсованого циклічного карба-мату, а не відповідного йодометильного похідного піперидину. Показано можливість використання реакції йодоциклізації як універсального підходу до синтезу похідних тетрагідропірану, 1,4-діоксану, морфоліну, піпередину з різними типами заміщення.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 102 Хімія
Бібліографічний опис
Дубина А. М. Реакція йодоциклізації у синтезі різноманітних функціональних похідних тетрагідропірану, діоксану, морфоліну, піперидину : випускна кваліфікаційна робота магістра : 102 Хімія / Дубина Андрій Миколайович. - Київ. 2022. - 110 с.