Ймовірнісні моделі складних систем для управління ризиком

Дата
2021
Автори
Скороход Сергій Володимирович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
В даній кваліфікаційній роботі були розглянуті та проаналізовані існуючі рішення та методи оцінки ризику, був використаний ризик-орієнтовний підхід для вирішення поставленої задачі. Для дослідження моделі був обраний імовірнісно-евристичний метод та метод експертних оцінок. На основі принципової схеми роботи гальмівної системи було визначено основні елементи, несправність яких може вплинути на функціонування гальм та спричинить їх відмову. На базі цих суджень виявили події, що є бази-сними та які впливають на функціонування цих елементів. Було спроєктовано дерево відмов системи та на основі цього записано формули ймовірностей ви-ходу з ладу системи в цілому та окремих її елементів.За допомогою програмного забезпечення було виконано розрахунки ймові-рностей, складено таблицю мінімальних перерізів та таблицю важливості ба-зисних подій.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
11 Математика та статистика , 113 Прикладна математика
Бібліографічний опис
Скороход С. В. Ймовірнісні моделі складних систем для управління ризиком : кваліфікаційна робота … бакалавра : 113 Прикладна математика / Скороход Сергій Володимирович.– Київ, 2021. – 39 с.