Ідіостиль Миколи Хвильового (на матеріалі публіцистичних текстів)

Дата
2016
Автори
Григор’єв Олександр Миколайович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисертаційному дослідженні здійснено аналіз публіцистичного ідіостилю М. Хвильового. Проведене дослідження дало змогу суттєво скоригувати уявлення про особливості світосприйняття і світорозуміння письменника, визначити основні характеристики твореної ним художньої реальності, прояснити концептуальні засади його публіцистики, комунікативну специфіку її прийомів, специфіку метафорики, риторичної образності. Досліджено особливості творення нових мовних концептів на прикладі створених М. Хвильовим полемічних висловлювань. Показано зв'язок мовний особистості М. Хвильового зконтекстом епохи, а саме вказано на засоби, що спрямовані на переконання, сугестію, влив на суперника в дискусії (гасельність, риторичні прийоми тощо). У дисертації з’ясовано, що велику роль у публіцистичному дискурсі відіграє сам автор як особистість, адже засвоюваність інформації залежить не тільки від її змісту, форми подачі, а й від авторитету того, хто її подає.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Григор’єв О. М. Ідіостиль Миколи Хвильового (на матеріалі публіцистичних текстів): 10.02.01 – українська мова : автореф. дис. ... канд. філол. наук / Григор’єв Олександр Миколайович. - Київ, 2016. - 20 с.
Зібрання