Застосування геоінформаційних технологій в моніторингу ефективності використання земельних ресурсів

Дата
2023
Автори
Кокоєйко Вікторія Павлівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Об'єкт дослідження – система моніторингу ефективного використання земельних ресурсів. Предмет дослідження – стан розвитку земельних ресурсів, на прикладі Вінницької області. Мета дипломної роботи – розроблення картографічних творів стану та якості ґрунтів Вінниччини, вивчення деградаційних процесів території та причини їх виникнення. Створення картосхеми ефективного розподілення сівозмін сільськогосподарських культур з використанням даних космічної зйомки на прикладі c. Новоживотів. Методи дослідження: історико-ґрунтовий (проведення аналізу ґрунтового покриву); метод крупномасштабного еколого-географічного картографування (створення цифрової карти родючості, якості та стану ґрунтів, їх стійкості до забруднення); порівняльний (порівняння даних земельного фонду за десять років – статистичні та отримані в результаті дешифрування космічних знімків дані); класифікаційний комп’ютерні методи побудови карт (АrcGis 10.5, ENVI 5.1); графічні методи (візуалізація та аналіз карт; Наукова новизна полягає у створенні для Вінницької області ГІС стану та якості ґрунтів, проведенні аналізу ґрунтового покриву області, складанні схематичної карти, карти екологічної стабільності сільськогосподарських угідь по районах Вінницької області. Результатом виконаної роботи є карти: – родючості ґрунтів Вінниччини; – забруднення ґрунтів нітратами, фосфатами та сульфатами; – стійкості ґрунтів до забруднення; – групування земель сільськогосподарського призначення за еколого-агрохімічним балом; – нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення Вінницької області; – розподілу сільськогосподарських культур та оцінки стану рослинного покриву із застосуванням вегетаційного індексу NDVI. Необхідність та значущість ведення ефективного управління земельними ресурсами є очевидною для раціонального використання ґрунтів, аналізу екологічної ситуації кожного району, охорони земельних ресурсів та їх покращення. Побудовані електронні карти та бази даних можуть бути використані при моніторингу ґрунту даної території, для екологічної оцінки земель області, при створенні проектів природоохоронної діяльності тощо. Ключові слова: геоінформаційні системи, геоінформаційні технології, цифрові карти, цифрові моделі рельєфу, моделювання, прогнозування, мобільні системи картографування, бази геопросторових даних.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
19 Архітектура та будівництво , 193 Геодезія та землеустрій
Бібліографічний опис
Кокоєйко В. П. Застосування геоінформаційних технологій в моніторингу ефективності використання земельних ресурсів : магістерська кваліфікаційна робота : 193 Геодезія та землеустрій / Кокоєйко Вікторія Павлівна. - Київ, 2023. - 60 с.