Оцінка вертикальних руслових деформацій річок басейну Тетерева

Дата
2023
Автори
Кузьмочко Володимир Юрійович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У ході виконання роботи досліджено гідрологічний режим річок басейну Тетерева. Встановлено загальну тенденцію до зменшення середньорічних витрат води. Водний режим р. Тетерів та її приток характеризується чітко вираженим весняним водопіллям, низькою літньо-осінньою меженню, яка майже щорічно переривається дощовими паводками, та низькими рівнями взимку. Але ситуація змінилась при настанні маловодної фази на прикладі маловодного року досліджено, що максимальні витрати води та рівні води припадають на теплий період з вираженими підняттями рівнів води під час весняного водопілля, або поступово підняття за рахунок опадів. Проаналізовано поздовжні профілі річок басейну. На досліджуваних річках вцілому спостерігаються незмінні похили річок за досліджуваний період. Проаналізовано поздовжні профілі річок басейну. На досліджуваних річках вцілому спостерігаються незмінні похили річок за досліджуваний період. На р. Тетерів похил річки збільшився на 0,01 %, на річці Ірша на 0,02 % за досліджуваний період. Похил річки спостерігається незмінним на р. Гуйва та р. Гнилоп’ять. Проаналізовано зв’язки Q=f(H) на р. Тетерів – с. Троща показав зростання рівнів води при постійній витраті в середньому за рік на 0,39 см. Для гідрологічного поста с. Головенка, розташованого на р. Гнилоп’ять, аналіз зв’язку дозволив виявити підвищення рівнів води за рік у середньому на 0,96 см, що свідчить про превалювання процесів акумуляції в руслі річки. Отже, превалювали акумулятивні процеси, які призвели до зростання рівнів води.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 103 Науки про Землю
Бібліографічний опис
Кузьмочко В. Ю. Оцінка вертикальних руслових деформацій річок басейну Тетерева : кваліфікаційна робота магістра : 103 Науки про Землю / Кузьмочко Володимир Юрійович. - Київ, 2023. - 76 с.