Відтворення англійського гумору в українському художньому перекладі

dc.contributor.advisorРадчук Віталій Дмитрович
dc.contributor.authorПідгрушна Олена Григорівна
dc.date.accessioned2022-04-18T07:07:23Z
dc.date.available2022-04-18T07:07:23Z
dc.date.issued2017
dc.description.abstractДисертаційне дослідження ґрунтується на філософських положеннях про взаємозв'язок і взаємовплив мови і культури народу, зокрема на здобутках таких учених як Б. Ворф, В. фон Гумбольдт, О. Потебня, Е. Сепір та ін. Дисертація спирається й на надбання перекладознавців з-поза меж України, таких як С. Баснет, В. Виноградов, С. Влахов, В. Комісаров, Ю. Левін, І. Лівий, Ю. Найда, П. Ньюмарк, А. Попович, Дж. Кетфорд, А. Федоров, С. Флорін, Г. Фермеер, К. Чуковський, О. Швейцер та ін, зокрема на погляди науковців на проблему неперекладності. Для дослідження перекладу гумору широко використовувались і результати досліджень вітчизняних та зарубіжних дослідників у сферах лінгвокультурології, літературознавства, мовознавства, перекладознавства, які розкривають різні аспекти досліджуваного явища: його природу, психологію та функції (А. Бергсон, Ю. Борєв, Б. Дземідок, І. Кант, А. Карасик, А. Карасьов, А. Лук, В. Пропп, Б. Шопенгауер та ін.), механізми породження (С. Аттардо, А. Болдирєва, В. Раскін, Дж. Салз, Т. Шульц та ін.), національну специфіку гумору загалом та англійського гумору зокрема (Р. Александер, Б. Блейк, Е. Ізер, А. Карасик, В. Карасик, М. Кулинич, Д. Нільсен, Г. Почепцов, В. Самохіна, К. Фокс), мовні засоби його реалізації (Д. Вавринюк, В. Овсянников, М. Паніна, О. Шонь та ін.), підходи до аналізу та перекладу гумористичних текстів (Н. Абросимова, С. Аттардо, П. Забалбеско, Г. Рітчі та ін.). Методику дослідження продиктовано сукупністю його завдань і комплексна в міру складності кожного завдання. В роботі застосовано аналітичні методи лінгвостилістики, зокрема зіставної для аналізу текстів та їх перекладів як цілісних, комплексних систем, мовні структури яких взаємопов’язані та співвідносяться із позамовними категоріями; структуралістські методи семіотики і поетики для встановлення значень мовних явищ у рамках художнього твору з урахуванням позамовної реальності; естетичні, літературознавчі та герменевтичні знаряддя пояснення, в тім числі описові, генезисні (історико-біографічні) та рецептивістські (декодування «від читача»), аналіз компонентний (сегментний), трансформаційний (перевираження), функціональний, контекстуальний (у вузькому і широкому розумінні) та перекладацький з метою виявлення та зіставлення досліджуваних мовних явищ у текстах оригіналу й перекладу, визначення перекладацьких способів та методів їх відтворення з урахуванням мовних та позамовних чинників, що впливають на процес перекладу.uk_UA
dc.identifier.citationПідгрушна О. Г. Відтворення англійського гумору в українському художньому перекладі : . дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 – перекладознавство / Підгрушна Олена Григорівна. - Київ, 2017. - 227 с.uk_UA
dc.identifier.urihttps://ir.library.knu.ua/handle/123456789/585
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.subject03 Гуманітарні наукиuk_UA
dc.subject035 Філологіяuk_UA
dc.titleВідтворення англійського гумору в українському художньому перекладіuk_UA
science.typeДисертаціїuk_UA
Файли
Контейнер Original
Зараз відображається 1 - 1 з 1
Завантаження...
Ескіз
Назва:
PIDHRUShNA_dis.pdf
Розмір:
1.81 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
дисертація
Зібрання