Особистісні та процесуальні особливості переживання почуття провини

Дата
2016
Автори
Ананова Іванна Валентинівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
В дисертаційній роботі виявлено та обґрунтовано процесуальні та особистісні особливості переживання почуття провини, розроблено модель процесу переживання почуття провини, в якій виокремлено етапи та площини переживання. Визначено критерії диференціації конструктивного і неконструктивного способів переживання почуття провини. Розроблено типологію переживання почуття провини. Виявлено п’ять типів переживання почуття провини, які диференціюються за критеріями: площина і спосіб переживання; характер ставлення до себе; тип, характер і ступінь самозвинувачення; міра та характер емоційної неврівноваженості; використання захисних механізмів і копінг-стратегій. Створено психодіагностичний опитувальник «Переживання почуття провини», спрямований на виявлення таких аспектів переживання, як очікування покарання, зацікавленість в інших, вимогливість до себе, орієнтація на нормативність, жалкування. Встановлено відмінності типів переживання почуття провини за ознакою орієнтування і способом переживання (конструктивним чи неконструктивним). До неконструктивних відносяться типи, орієнтовані: на знецінення себе, на використання его-захистів, на взаємини, на незвинувачення себе. У конструктивний спосіб переживає почуття провини тип, орієнтовний діяти.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 053 Психологія
Бібліографічний опис
Ананова І. В. Особистісні та процесуальні особливості переживання почуття провини : 19.00.01 – загальна психологія, історія психології : автореф. дис. ... канд. психол. наук / Ананова Іванна Валентинівна. - Київ, 2016. - 23 с.
Зібрання