Структура та фізичні властивості магнітних рідинних систем

Дата
2017
Автори
Петренко Віктор Іванович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисертації досліджується структура та фізичні властивості магнітних рідинних систем різного типу : неполярні та полярні ( водні) ферофлюїдні з використанням поверхнево-активних речовин (ПАР) для стабілізації; магнітні рідинні системи при додаванні біологічних макромолекул. Розглянуто питання необхідної кількості поверхнево-активної речовини для одержання найбільш стабільної магнітної рідинної системи при синтезі, як полярних. так і неполярних ферофлюїдів.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 104 Фізика та астрономія
Бібліографічний опис
Петренко В. І. Структура та фізичні властивості магнітних рідинних систем : дис. ...д-ра фіз-мат. наук : 01.04.14 – теплофізика та молекулярна фізика / Петренко Віктор Іванович. - Київ, 2017. - 314 с.
Зібрання