Мережевi агрегативнi iгри

Дата
2023
Автори
Коваленко Олександра Юрiївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Розроблено набiр розподiлених проєкцiйних алгоритмiв для розв’язування задачi мережевих агрегативних iгор, з використанням ексраградiєнтного методу Корпелевич, методу екстраполяцiї з минулого, та вiдбиваючого градiєнтного методу Малiцького, проведено тестування описаних методiв на класичнiй задачi мережевих агрегативних iгор, з подальшою оцiнкою i аналiзом результатiв. Ключовi слова: ВАРIАЦIЙНА НЕРIВНIСТЬ, МЕРЕЖЕВI АГРЕГАТИВНI IГРИ, РОЗПОДIЛЕНI ПРОЄКЦIЙНI АЛГОРИТМИ, МОНОТОННИЙ ОПЕРАТОР.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
11 Математика та статистика , 113 Прикладна математика
Бібліографічний опис
Коваленко О. Ю. Мережевi агрегативнi iгри : квалiфiкацiйна робота ... магiстра : 113 Прикладна математика / Коваленко Олександра Юрiївна. - Київ, 2023. - 30 с.