Реалізація та захист прав фізичних осіб, що виникають при застосуванні допоміжних репродуктивних технологій

Дата
2016
Автори
Григоренко Олена В’ячеславівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертація присвячена цивільно-правовому дослідженню репродуктивних прав осіб, а також відносин, що виникають при застосуванні допоміжних репродуктивних технологій, їх реалізації та захисту. У дисертації проаналізовано та надано авторське визначення поняття репродуктивних прав, представлено їх розуміння в об’єктивному та суб’єктивному значенні. Досліджено поняття та зміст системи репродуктивних прав як особистих немайнових прав фізичної особи, а також особливості правового регулювання різнорідних процедур, що виникають при застосуванні допоміжних репродуктивних технологій. Виявлені особливості реалізації та захисту прав фізичних осіб, що виникають при використанні допоміжних репродуктивних технологій. У дисертаційному дослідженні на підставі правового аналізу чинного вітчизняного законодавства та міжнародних нормативно-правових актів, практики суду сформульовано пропозиції щодо вдосконалення Цивільного кодексу України, Основ законодавства України про охорону здоров’я та інших актів. Ключові слова: репродукція, особисті немайнові права фізичної особи, репродуктивні права, право на репродуктивний вибір, допоміжні репродуктивні технології, реалізація та захист прав фізичних осіб.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
08 Право , 081 Право
Бібліографічний опис
Григоренко О. В. Реалізація та захист прав фізичних осіб, що виникають при застосуванні допоміжних репродуктивних технологій : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Григоренко Олена В’ячеславівна. - Київ, 2016. - 22 с.
Зібрання