Стратегічна веб-гра жанру 4Х з автоматичною генерацією поля

Дата
2023
Автори
Козелько Софія Єгорівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дана кваліфікаційна робота присвячена аналізу предметної області розробки стратегічних ігор жанру 4Х, моделюванню їх основних процесів та розробці програмної реалізації гри. У першому розділі проведений аналіз літературних джерел за тематикою ігрового дизайну, огляд жанру 4Х та його особливостей, історія розвитку та аналіз популярних ігор жанру 4Х, тенденції виходу на ринок та основні складності при розробці ігор цього жанру. У другому розділі проведений аналіз сучасних тенденцій та напрямків розвитку веб-ігор жанру 4Х, моделювання основних процесів гри жанру 4Х, проектування інтерфейсу, побудова діаграм. У третьому розділі розглянуті етапи розробки стратегічної гри жанру 4Х, розроблено графічні компоненти гри, описано класи об’єктної моделі гри, розгорнуто ігровий сервер та проведено тестування ігрового додатку. В результаті роботи розроблено функціонуючий ігровий додаток, який відповідає всім вимогам до стратегічних ігор жанру 4Х. Ключові слова: ігровий дизайн, жанр 4Х, веб-ігри, моделювання, програмна реалізація.
This qualification work is devoted to the analysis of the subject area of development of strategic games of the 4Х genre, modeling of their main processes, and development of game software implementation. The first chapter provides an analysis of literary sources on game design, an overview of the 4Х genre and its characteristics, history and analysis of popular 4Х games, trends in market entry and major challenges in game development. The second chapter analyzes modern trends and directions in the development of web games of the 4Х genre, models the main processes of 4Х games. The third chapter covers the stages of developing a strategic game of the 4Х genre, the development of graphic game components, a description of object model classes, the deployment of a game server, and testing of the game application. As a result of the work, a functional game application was developed that meets all requirements for strategic games of the 4Х genre. Keywords: game design, 4Х genre, web games, modeling, software implementation.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
12 Інформаційні технології , 122 Комп’ютерні науки
Бібліографічний опис
Козелько С. Є. Стратегічна веб-гра жанру 4Х з автоматичною генерацією поля : випускна кваліфікаційна робота бакалавра : 122 Комп’ютерні науки / Козелько Софія Єгорівна. - Київ, 2023. - 87 с.