Соціальні комунікації в інформаційному суспільстві: теорія, еволюція, моделі та прикладні аспекти

Дата
2016
Автори
Білан Надія Іванівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У проведеному дослідженні вперше: - з’ясовано характерні особливості соціальних комунікацій парламентських інституцій ЄС та України і встановлено, що спільними можна вважати концептуальні положення про комунікації як інструментарій суспільної діяльності, а принципово відмінними – різну практику використання соціальних медіа для взаємодії владних інституцій і спільнот; - розглянуто комунікаційну практику сучасного парламентаризму і на основі авторського моніторингу доведено, що для парламентських інституцій ЄС соціальні комунікації виступають як суспільно-політичний феномен в інформаційній сфері, а для парламентських інституцій України використання соціальних комунікацій визначається аргументацією політичних позицій та диференціацією позитивного і негативного контенту соціальних медіа; - здійснено критичний аналіз практики українського парламентаризму у соціальних мережах і обґрунтовано, що вона стосується як ефективності представництва інституцій України, так і результативності їх взаємодії зі спільнотою; - запропоновано авторське бачення перспектив ефективного використання соціальних комунікацій як інструментарію діяльності державних органів влади. Ключові слова: інформаційне суспільство, соціальні комунікації, інтернет-комунікації, парламентаризм, ЄС, Україна, соціальні медіа, соціальні мережі
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 054 Соціологія
Бібліографічний опис
Білан Н. І. Соціальні комунікації в інформаційному суспільстві: теорія, еволюція, моделі та прикладні аспекти : дис. ... д-р. наук із соц. ком. : 27.00.01 теорія та історія соціальних комунікацій / Білан Надія Іванівна - Київ, 2016. - 427 с.
Зібрання