Позов у цивільних справах, що виникають із страхових правовідносин в Україні

Дата
2016
Автори
Ільченко Антон Вікторович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисертаційному дослідженні зроблено узагальнення як теоретичних підходів, так і судової практики за останні десять років щодо осіб, які мають право на пред’явлення позову, що виникає із страхових правовідносин. Комплексна характеристика останньої включає наявність самостійної юридичної заінтересованості, що спрямована на розв’язання страхового спору, сутність якого лежить в правовій природі цивільного спору. Встановлено, що задля захисту порушених, невизнаних чи оспорюваних прав, свобод чи законних інтересів суб’єкта страхових правовідносин, за його заявою буде відкрито позовне провадження у цивільній справі і необхідним та допустимим засобом доказування слід визнати лише письмові (включаючи, електронні) докази. У дисертації автором була вироблена комплексна модель інституту позовного провадження, що орієнтована на розгляд і вирішення цивільних справ із страхових правовідносин, зокрема, запропоновано безспірні претензії за регресним позовом віднести до наказного провадження, уточнено понятійний апарат, запропоновано нові критерії класифікації позовів та виділено специфічні елементи позовів тощо. Основним здобутком даного дисертаційного дослідження виступають конкретні пропозиції та висновки, що спрямовані на підвищення ролі та значення захисту порушених, невизнаних та оспорюваних прав і законних інтересів фізичних, юридичних осіб і держави, шляхом звернення до суду із позовом, що виникає із страхових правовідносин. В роботі доведено, що специфіка розгляду та вирішення спорів, що виникають із страхових правовідносин, а також вирішення значної кількості колізій знаходиться у сфері теоретичного та наукового обґрунтування сутності саме позовної форми захисту страхових прав та законних інтересів, але передумови потрібно шукати в судових справах, де сконцентровані реальні проблемні питання сучасних страхових правовідносин.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
08 Право , 081 Право
Бібліографічний опис
Ільченко А. В. Позов у цивільних справах, що виникають із страхових правовідносин в Україні : дис. ...канд. юрид. наук : 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес / Ільченко Антон Вікторович. - Київ, 2016. - 211 с.
Зібрання