Особливості фототермоакустичного перетворення в композитних системах на основі поруватого кремнію

Дата
2016
Автори
Андрусенко Дмитро Анатолійович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертаційна робота присвячена дослідженню процесів фототермоакустичного перетворення в структурах з шарами нанокомпозитних систем на основі поруватого кремнію, зокрема, у вільних шарах мезопористого кремнію, шаруватих структурах «поруватий кремній / монокристалічна підкладка» та в композитах «поруватий кремній – рідина» (ПКР). Метою дисертаційної роботи є встановлення фізичних закономірностей формування прямого та непрямого фотоакустичного відгуку в композитних системах на основі поруватого кремнію при їх опроміненні періодично-модульованим оптичним випроміненням.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 104 Фізика та астрономія
Бібліографічний опис
Андрусенко Д. А. Особливості фототермоакустичного перетворення в композитних системах на основі поруватого кремнію : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 – фізика твердого тіла. / Андрусенко Дмитро Анатолійович. - Київ, 2016. 150 с.
Зібрання