Деформації антикомутаційних співвідношень

Дата
2020
Автори
Шишацький Андрій Вікторович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Метою роботи є дослідження самоспряжених операторів, що задовольняють комутаційним співвідношенням. заданними за допомогою графу на трьох вершинах. В роботі коротко описуються основні поняття векторного простору та операції на таких просторах, а також поняття алебри на основі властивості алгебр та відображень на них. Детально розглядаються С* алгебри, в головному скінченномірні С* алгебри, які досліджувалися в практичній частині та наведена основна інформація про зображення груп, наведена лема Шура, що є фундаментальною для опису незвідних зображень. Ключові слова : лема Шура, С* алгебри, векторний простір, самоспряжені оператори, зображення груп.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
11 Математика та статистика , 113 Прикладна математика
Бібліографічний опис
Шишацький А. В. Деформації антикомутаційних співвідношень : випускна кваліфікаційна робота бакалавра : 113 Прикладна математика / Шишацький Андрій Вікторович. - Київ, 2020. - 32 с.