Взаємодія країн брікс у постбіполярному світі: структура, тенденції, перспективи

Дата
2016
Автори
Зайцева Марія Василівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертаційну роботу присвячено цілісному концептуальному аналізу модифікації міжнародної взаємодії в умовах глобалізації, визначенню чинників структуризації об’єднання БРІКС як неформального міжнародного актора та з’ясуванню прикладних аспектів взаємодії країн БРІКС у сучасному світі. Робота ґрунтується на узагальненні теоретичних і методологічних підходів до проблем впливу неформальних об’єднань на міжнародні відносини, визначенні авторської позиції щодо політичних, економічних та безпекових чинників партнерства країн БРІКС, дослідженні тенденцій та практики функціонування неформального об’єднання у міжнародному середовищі. У роботі представлено авторське емпіричне дослідження щодо перспектив потенційного впливу неформальних об’єднань на світову політику, на прикладі Великої сімки та БРІКС, та встановлено, що у політичній сфері сукупний вплив країн Великої сімки на процеси глобального управління є відносно високим у порівнянні з БРІКС, в економічній сфері при наявних перевагах Великої сімки БРІКС може стати альтернативою західним економічним та фінансовим інституціям, у безпековій сфері наявні значні суперечності через різноспрямовані національні інтереси та прагнення окремих країн координувати військове співробітництво. Ключові слова: глобалізація, неформальні структури глобального управління, БРІКС, Бразилія, РФ, Індія, Китай, ПАР.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 052 Політологія
Бібліографічний опис
Зайцева М. В. Взаємодія країн брікс у постбіполярному світі : структура, тенденції, перспективи : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку / Зайцева Марія Василівна - Київ, 2016. - 25 с.
Зібрання