Синтез та спектральні властивості біядерних комплексів лантаноїдів з тетрадентатними біс-хелатуючими сульфоніламідофосфатами

Дата
2021
Автори
Варжель Надії Ростиславівни
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Синтезовано та виділено в індивідуальному стані 18 координаційних сполук із тетрадентантними бісхелатуючими лігандами - сульфоніламідофосфатами. На основі досліджень методом електронної спектроскопії координаційної сполуки неодиму визначено, що координаційне число комплексоутворювача в досліджуваній кординаційній сполуці становить 8.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 102 Хімія
Бібліографічний опис
Варжель Н. Р. Синтез та спектральні властивості біядерних комплексів лантаноїдів з тетрадентатними біс-хелатуючими сульфоніламідофосфатами : кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеню «бакалавр» : 102 Хімія / Варжель Надії Ростиславівни. - Київ, 2021. -