Жертовний наратив російського культурного простору та його вплив на формування сучасної української ідентичності

Дата
2022
Автори
Кундіренко Поліна Сергіївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Результати дослідження виявили, що на формування жертовного наративу у російській культурі вплинули різноманітні фактори. Найпершим та найважливішим з них можна зазначити православний дискурс, який в основі свого вчення має жертовну повістку та вмотивовує до діяльності заради ефемерного кращого майбутнього, яке має колись настати. Вплив саме цього фактору провокує певну інфантильність людського буття, що значно сильніше покладається на “рок” та Божий умисел, аніж на власні дія та їх результати. Це стало великою мірою підгрунтям для уможливлення встановлення тоталітарного режиму, що сторіччями панував та панує на теренах Росії. Він в свою чергу провокує низку ментальних особливостей, що грунтовно укорінені в свідомості нації: чорно-біле сприйняття реальності, віра у обраність та особливість нації (“умом России не понять…”), готовність жертвувати власним персональним благополуччям заради ефемерної державної мети, що зі зміною режимів та правлячої верхівки підміняли собою одна одну. Власне, це мислення бінарними опозиціями на довгі століття закріпило в свідомості росіян протиставлення Схід-Захід, що можуть існувати лише у стані ворожнечі та постійного конфлікту. Відповідно, всі надбання “Заходу” вбачаються ворожими, в той час як “східні” ідеї та інтереси без критичного аналізу, де-факто, є єдино-вірними та вартими того, аби за них “страждати”. В ході дослідження було виявлено, що нинішня інформаційна та культурна кампанія направлена на шанування автентично-українського та пропонування української альтернативи російському контенту має свої успіхи та навертає українців до культурної сепарації, чи хоча б свідомого та критичного споживання мистецького продукту країни-ворога.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 033 Філософія
Бібліографічний опис
Кундіренко П. С. Жертовний наратив російського культурного простору та його вплив на формування сучасної української ідентичності : кваліфікаційна робота … бакалавра : 033 Філософія / Кундіренко Поліна Сергіївна. - Київ, 2022. – 25 с.