Відтворення лінгвопоетики Михайла Коцюбинського у французькому художньому перекладі

Дата
2016
Автори
Кирилова Віра Андріянівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисертаційних висновках узагальнено основні результати дослідження, отримані у процесі аналізу новел та повісті «Тіні забутих предків» М. Коцюбинського та їх французьких перекладів, зроблених Е. Крюбою та Ж.-К. Маркаде. З’ясовано, що художній текст – це специфічна мовна система, для якої характерна естетично-образна інтерпретація дійсності, якій підпорядковані всі мовні рівні відповідно до авторської індивідуальності. Уконкретнено теоретичні положення лінгвопоетики, предметом якої є сукупність використаних у художньому тексті мовних засобів, методів і їхнього естетичного впливу на читача та лінгвостилістики, яка визначає здатність мовних елементів співвідноситися з цією функцією, що виявилися релевантними для дослідження українських художніх творів М. Коцюбинського та їх французьких перекладів у виконанні Е. Крюби та Ж.-К. Маркаде. Розглянуто різні теорії та методи наукового дослідження перекладацьких практик, зокрема: метод зіставного аналізу, зіставно-стилістичного і лінгвопоетичного як базових у нашому дослідженні. Проаналізовано творчість М. Коцюбинського – неперевершеного майстра психологізму, який передає почуття героїв за допомогою описів навколишнього світу, поезії співанок та коломийок, вживання колоративів. Завдяки самобутності мови письменника, його твори є одними з найскладніших для перекладачів. На основі лінгвопоетичного аналізу фактологічного матеріалу з’ясовано, що завдяки перекладу різножанрових українських творів М. Коцюбинського французькими перекладачами Е. Крюбою і Ж.-К. Маркаде внаслідок збереження смислового і концептуального наповнення оригінальних творів створено самодостатні тексти, які можуть бути повноцінною заміною оригіналу або власне оригіналом для франкомовного читача.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Кирилова В. А. Відтворення лінгвопоетики Михайла Коцюбинського у французькому художньому перекладі : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 – перекладознавство / Кирилова Віра Андріянівна. - Київ, 2016. – 227 с.
Зібрання