Взаємозв’язок механізмів психологічних захистів і професійної адаптації військовослужбовців- контрактників Національної гвардії України

Дата
2022
Автори
Коротченко Олексй Олексійович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У даному досліджені сформовано рекомендації щодо особистісно – професійного зростання військовослужбовців : збалансування робочого та особистого часу військовослужбовця (врахування інтересів військовослужбовців при укладанні та погодженні планів відпусток. Дотримання плану відпусток та принципу надання відпочинку після виконання завдань в зоні бойових дій); Зменшення непрофільних навантажень на військовослужбовців (перегляд видів діяльності, до яких залучені військовослужбовці; пошук зовнішніх виконавців, яких можна залучити до виконання невійськових задач); Покращення системи кар’єрного зростання (Запровадження єдиних стандартів під час просування по службі на основі відповідності кваліфікації, освіти, набутому досвіду, вимогам посади. Впровадження зрозумілої для працівників системи управління кар’єрою); Покращення навчальної системи (розробка системи зворотного зв’язку в системі підготовки й освіти. Збільшення кількості та підвищення якості навчальних заходів: лекції, інтерактивні семінари-практикуми, практичні заняття); Покращення системи психологічного супроводу (вдосконалення системи психологічного забезпечення, а саме збільшення кількості особистісно-професійних тренінгів і індивідуальної психологічної роботи з військовослужбовцями); Зміни в забезпеченні (приведення рівня матеріального та інших видів забезпечення військовослужбовців у відповідність із умовами проходження служби).
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 053 Психологія
Бібліографічний опис
Коротченко О. О. Взаємозв’язок механізмів психологічних захистів і професійної адаптації військовослужбовців-контрактників Національної гвардії України : кваліфікаційна робота … магістр : 053 Психологія / Коротченко Олексій Олексійович. - Київ, 2022. – 89 с.