Облік і аналіз доходів та видатків бюджетних установ

Дата
2022
Автори
Возняк Уляна Осипівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Метою дослідження є аналіз існуючої методики та особливостей організації бухгалтерського обліку та економічного аналізу доходів та видатків бюджетних установ, її значення в процесі управління державними фінансами.Система бухгалтерського обліку та звітності бюджетних установ виступає локальною інформаційною системою, яка надає інформацію внутрішнім та зовнішнім користувачам для прийняття ефективних управлінських рішень. Особливість фінансово-господарської діяльності бюджетних установ зумовлює особливості методики та організації бухгалтерського обліку. Доцільним є впровадження та розвиток підсистем фінансового та управлінського обліку бюджетних установ з урахуванням позитивного світового досвіду, які будуть давати позитивний соціальний ефект для організації вцілому та забезпечуватимуть швидке реагування на нові виклики та проблеми. Система бухгалтерського обліку бюджетних установ повинна правильно відображати усі процеси діяльності, які виникають при її веденні, а також виконувати функції мотивації та стимулу для забезпечення підвищення ефективності функціонування бюджетних установ.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
07 Управління та адміністрування , 071 Облік і оподаткування
Бібліографічний опис
Возняк У.О. Облік і аналіз доходів та видатків бюджетних установ : випускна кваліфікаційна робота магістра : 071 Облік і оподаткування / Возняк Уляна Осипівна. - Київ, 2022. - 84 с.