Математичнi моделi процесiв у вищiй освiтi

Дата
2022
Автори
Радагуз Єлiзавєта Вiкторiвна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Квалiфiкацiйна робота на здобуття ступеня бакалавра присвячена математичному моделюванню процесiв у вищiй освiтi. Розглядаються моделi у плануваннi освiти без вибору серед альтернатив. Аналiзуються та модифiкуються математичнi моделi соцiального попиту в освiтi. Розглядається макро-модель вищої освiти. Результати цiєї роботи можуть бути використанi при плануваннi бюджету державного замовлення вищих закладiв.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
11 Математика та статистика , 113 Прикладна математика
Бібліографічний опис
Радагуз Є. В. Математичнi моделi процесiв у вищiй освiтi : кваліфікаційна робота ... бакалавра : 113 Прикладна математика / Радагуз Єлiзавєта Вiкторiвна. - Київ, 2022. - 35, [3] с.