Вплив інклюзивної освіти на розвиток психічних процесів школярів

Дата
2023
Автори
Пилипко Богдан Юрійович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
В ході виконання дипломної роботи було проведено аналіз теоретичних основ інклюзивної освіти та розвитку психічних процесів у школярів. Встановлено, що інклюзивна освіта сприяє створенню сприятливого навчального середовища, яке враховує потреби всіх учнів, зокрема тих з особливими освітніми потребами. Цей підхід базується на принципі рівних можливостей для всіх учнів, незалежно від їхньої індивідуальної специфіки. Досліджено вплив інклюзивної освіти на розвиток психічних процесів у школярів, використовуючи метод емпіричного дослідження. Отримані дані свідчать про позитивний вплив інклюзивної освіти на розвиток психічних процесів, зокрема на когнітивні аспекти учнів. Проте недостатня увага приділяється роботі з самооцінкою та самоприйняттям. Інклюзивна освіта сприяє гармонійному розвитку учнів, сприймається ними як джерело позитивних змін та досягнень. Окрім того, вона сприяє створенню позитивного соціального клімату в школі та розвитку взаєморозуміння між учнями з різними потребами. Ключові слова : інклюзивна освіта, освітні потреби, учні, психічні процеси, соціальний клімат.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 053 Психологія
Бібліографічний опис
Пилипко Б. Ю. Вплив інклюзивної освіти на розвиток психічних процесів школярів : кваліфікаційна робота : 053 Психологія / Пилипко Богдан Юрійович. - Київ, 2023. - 56 с.