Народна культура в контексті сучасних дизайн-практик

Дата
2023
Автори
Метельська Інна Сергіївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
В контексті дослідження проаналізовано поняття «народна культура» та її характеристики у сфері культурного простору. З’ясовано, що народна культура і мистецтво є складним, багатогранним культурним феноменом. Що включає всі види народної творчості - танці, музику, пісні, фольклор, які розвиваються як єдиний комплекс і органічно входять у життя людей протягом всієї історії людства. Вона відображає його смак і уподобання, уявлення про красу, морально-етичні норми, а в загальному розумінні виступає як «ідеологія життєтворчості». Естетичне освоєння матеріального світу, художнє оформлення навколишнього середовища і найголовніше – формування особливого ціннісного підгрунтя, особливого типу мислення, створення ідеальної соціокультурної моделі особистості. Народна культура в Україні є ціннісним підгрунтям для розвитку дизайнерської діяльності, оскільки має потужний потенціал стати основою національного стилю та репрезентувати вітчизняні дизайн-практики на світовому ринку. Крім того, народна культура в різновекторних напрямах розвитку соціокультурних практик постає важливим чинником консолідації українського суспільства в сучасній політичній та соціальній ситуації. Виокремлено особливості символів та архетипів народної культури в трансформаціях соціокультурних практик. Особлива увага надається обереговим орнаментальним символам, палітрі кольористичних особливостей, що в свою чергу формує особливе повідомлення, візуальний образ якого відповідає основним характеристикам національного менталітету. Крім того, використання сакральних символів та архетипів дозволяє залучити підсвідомість до стереотипного сприйняття повідомлення. Досліджено сучасні процеси трансформацій народної культури в дизайнерських практиках та її цінність щодо збереження основ національної культури, та процесів етнічної, національної історичної пам’яті та конструювання ідентичності.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 034 Культурологія
Бібліографічний опис
Метельська І. С. Народна культура в контексті сучасних дизайн-практик : кваліфікаційна робота ... бакалавра : 034 Культурологія / Метельська Інна Сергіївна. - Київ, 2023. - 81 с.