Психологічні особливості сприймання реклами молоддю

Дата
2023
Автори
Богдан Валерія Віталіївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дослідженні було використано систему загальнонаукових теоретичних методів дослідження: аналіз, узагальнення, систематизація та інтерпретація наукових джерел стосовно анкетування та інтерв’ю. Дослідження проведено в умовах реального життя з використанням різноманітних методів збору даних, таких як анкетування та спостереження, що дозволило отримати більш точні та об'єктивні результати. На основі дослідження зроблено висновок, що реклама має значний вплив на сприймання та запам'ятовування інформації серед молоді віком від 18 років до 35. Однак, рівень впливу залежить від вікової категорії та інших соціальних факторів, таких як виховання, освіта та життєвий досвід. Рекламодавцям рекомендується враховувати ці особливості цільової аудиторії та застосовувати ефективні методи та прийоми соціального та психологічного впливу для досягнення максимального ефекту. Важливо також пам'ятати, що реклама не може служити формувальним початком суспільних цінностей, а лише інформує нас про товари та послуги. Отже, використання реклами повинно бути обґрунтованим та етичним, враховуючи індивідуальні особливості споживачів та взаємозв'язки зі суспільством. Важливо враховувати, що інтенсивність уподобань та ступінь негативного ставлення до реклами може змінюватись з віком і за окремими критеріями. Таким чином, ефективне використання реклами для різних вікових груп населення передбачає врахування специфіки цільової аудиторії та застосування ефективних методів соціального та психологічного впливу. Ключові слова : реклама, цільова аудиторія, інформація, молодь, психологічний вплив, соціальний вплив.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 053 Психологія
Бібліографічний опис
Богдан В. В. Психологічні особливості сприймання реклами молоддю : кваліфікаційна робота : 053 Психологія / Богдан Валерія Віталіївна. - Київ, 2023. - 55 с.