Особливості мотивації співробітників Іт-компаній

Дата
2023
Автори
Костюк Богдана Володимирівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У ході виконання дослідження було визначено особливості мотивації співробітників IT-компаній. Здійснено теоретичний аналіз проблеми мотивації та мотиваційної сфери співробітників IT-компаній. Розроблено методологічну схему дослідження особливостей мотивації співробітників IT-компаній. Дібрано цілевідповідні методики. Проаналізовані результати емпіричного дослідження та описані основні особливості мотиваційної сфери та задоволеності потреб IT-працівників. Частково підтверджено гіпотезу, що чим вище рівень працівника ІТ-компанії, тим вище рівень потреб по Маслоу. Доведено, що мотиваційні профілі співробітників технічних і нетехнічних спеціальностей відрізняються: працівники технічних спеціальностей більше потребують фінансового заохочення, тоді як працівникам нетехнічних спеціальностей важливо усвідомлювати суспільну значущість робочих проектів. Було встановлено ієрархію актуальності потреб мотиваційного профілю ІТ-спеціалістів (виключаючи потреби, за якими різняться фахівці технічних та нетехнічних напрямків). Найбільш актуальною є потреба у самовдосконаленні, другою за затребуваністю є потреба у визнанні, третьою – прагнення до досягнення, далі ідуть потреби у різноманітності, креативності, структуруванні діяльності, належних фізичних умовах, потреба у влада та впливовості, взаємовідношенні та соціальних контактах. На основі результатів дослідження роброблено практичні рекомендації щодо підвищення мотивацій співробітників IT-сфери різних рівнів та спеціальностей.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 053 Психологія
Бібліографічний опис
Костюк Б. В. Особливості мотивації співробітників Іт-компаній : кваліфікаційна робота ... магістра : 053 Психологія / Костюк Богдана Володимирівна. - Київ, 2023. - 88 с.