Емотивні елементи в телевізійних програмах (на прикладі телепередач «Голос країни», «Х-фактор» та «Фольк-music»)

Дата
2016
Автори
Юшко Вікторія Володимирівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
На основі дослідження ролі емотивних елементів у загальній архітектоніці телевізійної програми та впливу цих елементів на аудиторію, зроблено такі висновки: Зважаючи на емотивну насиченість як типологічну ознаку аналізованих телепрограм, можна стверджувати, що музично-розважальний контент складається з вербальних та невербальних компонентів, до яких належать: А. Медіатекст. Б. Образ ведучого: – вербальна взаємодія з учасниками; – почуття гумору; – жести/міміка; – вбрання; – імідж/популярність. В. Музичне наповнення програми. Г. Колористика студії. Ґ. Власне програма (формат, логотип, дизайн студії тощо). Зазначені елементи перебувають в тісному взаємозв’язку, доповнюють один одного, підсилюючи емотивний вплив телеконтенту на аудиторію. Всі емотивні елементи в архітектоніці телевізійної програми справляють певний вплив на емоційне сприйняття аудиторії, але цим їх роль в загальній структурі програми не обмежується. Крім зазначеного, виділяємо такі основні функції емотивних елементів: – акцентування – зосереджує увагу, доповнює й збагачує загальний ритм контенту, роблячи його більш цікавим для сприймання; – асоціативна – породжує образи, проводить підсвідомі паралелі з явищами, фактами, подіями шляхом звернення до емоцій реципієнта; – атрибутивна – допомагає комунікату скласти загальне враження про контент телевізійної програми; – конотативна – передає емоційно-експресивну оцінку зображуваного; – регулятивна – визначає поведінку та дії адресатів на підсвідомому рівні. Ключові слова: емоції, вплив, аудиторія, телеведучий, музичний супровід, колір.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 054 Соціологія
Бібліографічний опис
Юшко В. В. Емотивні елементи в телевізійних програмах (на прикладі телепередач «Голос країни», «Х-фактор» та «Фольк-music») : дис. ... канд. наук із соц. ком. : 27.00.06 прикладні соціально-комунікаційні технології / Юшко Вікторія Володимирівна. - Київ, 2016. - 188 с.
Зібрання