Психологічні особливості взаємозв"язку між сформованістю естетичної культури та сприйманням молоддю різних жанрів музики

Дата
2021
Автори
Хрульов Євгеній Олександрович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У роботі проаналізовано сучасні дослідження психологічних особливостей сприймання музики молоддю. Ціннісно-смислова система особистості є головним фактором, який регулює і детермінує мотивацію особистості, а отже і її поведінку. Ціннісні орієнтації особистості по-різному впливають на поведінкові аспекти, але абсолютно точно можна сказати, що, обираючи стиль поведінки або спосіб дії в конкретній ситуації, людина свідомо чи несвідомо буде спиратися на систему сформованих ціннісних орієнтацій. У свою чергу, музичне мистецтво перетворилося в частину самого життя сучасної молоді, в основу розуміння сенсу і навколишнього світу. Описано поняття жанру та сучасної жанрової музики, з’ясовано, що поняття жанр є естетичною категорією, що позначає рід (вид) твору в межах одного мистецтва, в тому числі і в музиці. З’ясовано, що процес формування музичних потреб молоді залежить від соціокультурного статусу особистості, її способу життя, світогляду, ціннісних орієнтацій, духовного потенціалу обраної моделі і стилю поведінки, культури, моральності. Визначено методичні засади дослідження особливостей сприймання молоддю різних жанрів музики та сформованості естетичної культури. Описано методичний інструментарій. Відповідно до описаних методик особливостей сприймання молоддю різних жанрів музики визначено показники, які включають місце рівнів потреби (мотивації) в сприйманні різних жанрів музики, рівнів мислення та визначення ціннісно-позитивного ставлення до різних жанрів музики. Також визначено показники та критерії оцінки сформованості естетичної культури. Передбачено діагностику різнобічних характеристик особистості (обізнаність, ціннісно-орієнтаційна та духовно–потенційна складові), що мають вплив на усвідомлене ставлення до особливостей сприймання молоддю різних жанрів музики. Обґрунтовано рівні сформованості усвідомленого ставлення до сприймання молоддю різних жанрів музики на основі різнорівневої характеристики компонентів усвідомленого сприймання молоддю різних жанрів музики: високий, середній та початковий, в основу яких покладено критеріальний підхід
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 053 Психологія
Бібліографічний опис
Хрульов Є. О. Психологічні особливості взаємозв"язку між сформованістю естетичної культури та сприйманням молоддю різних жанрів музики : кваліфікаційна дипломна робота … бакалавр : 053 Психологія / Хрульов Євгеній Олександрович. - Київ, 2022. – 87 с.