Дослідження генератору шуму КПР та його математичне моделювання

Дата
2022
Автори
Пономаренко Захар
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Мета роботи - це дослідження генератора шуму КПР, створення та аналіз його математичної моделі та порівняння з теоретичними дослідженнями. Генератори шуму отримали широке застосування в електроніці. Дослі- дження генератора КПР дозволить проводити подальші дослідження і обробку моделі з метою отримання нових можливостей у сфері електроніки. У першому розділі розглянуто основні теоретичні дослідження, проведені викладачами нашого університету. У другому розділі проведено ряд досліджень математичної моделі за до- помогою різних програмних продуктів. Проведено аналіз показників, які впли- вають на якість одержуваних результатів.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
12 Інформаційні технології , 123 Комп’ютерна інженерія
Бібліографічний опис
Пономаренко З. Дослідження генератору шуму КПР та його математичне моделювання : випускна кваліфікаційна робота : 123 Комп’ютерна інженерія / Захар Пономаренко. - Київ, 2022. - 34 с.