Побудова множини досяжностi у формi елiпсоїда

Дата
2021
Автори
Мусiч Анна Максимiвна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
В роботi розглянуто два алгоритми побудови множини досяжностi для лiнiйних систем керування при функцiональних обмеження i два алгоритми побудови множини досяжностi для лiнiйних систем керування при геометричних обмеженнях. Наведено приклади роботи алгоритмiв на основi математичної моделi коливання двох тiл з врахуванням тертя. Також описана побудова зовнiшньої та внутрiшньої апроксимацiї множини досяжностi для нелiнiйних динамiчних систем керування, базуючись на теоремах, якi випливають з теорiї еволюцiйних рiвнянь типу рiвнянь iнтегральної лiйки. Виведено вiдповiднi диференцiйнi рiвняння. Написано двi програми на мовах програмування: C++ i Python. Проведено обчислювальнi експерименти, якi дозволяють проаналiзувати, як змiнюється множина досяжностi з часом.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
11 Математика та статистика , 113 Прикладна математика
Бібліографічний опис
Мусiч А. М. Побудова множини досяжностi у формi елiпсоїда : випускна кваліфікаційна робота ... магістра : 113 Прикладна математика / Мусiч Анна Максимiвна. - Київ, 2021. - 49 с.