Провокаційне мовлення: комунікативно-прагматичний вимір (на матеріалі сучасної англійської мови)

Дата
2017
Автори
Мельник Ірина Валеріївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертацію присвячено всебічному вивченню провокаційного мовлення, яке розглядається як мисленнєво-мовленнєва дія людини, стратегія мовленнєвого впливу, що реалізується у різних типах дискурсу за допомогою вербальних та невербальних засобів. У роботі описано комунікативно-прагматичні особливості провокаційного мовлення як особливого типу міжособистісного спілкування, яке має на меті досягнення бажаної провокатором вербальної реакції. Запропоновано типологію комунікативних ситуацій провокаційного мовлення в інституційному та побутовому типах дискурсу. Досліджено особливості використання комунікативних стратегій у конфліктних, кооперативних і конфліктно-кооперативних ситуаціях провокаційного мовлення, а також вербальні та невербальні засоби їх реалізації. Виявлено актомовленнєву репрезентацію провокаційного мовлення. Розглянуто особливості мовленнєвої поведінки провокатора та реципієнта залежно від типу їх мовних особистостей, а також створено мовний портрет успішного та неуспішного провокатора. Проаналізовано причини комунікативних невдач провокаційного мовлення. Ключові слова: провокаційне мовлення, мовленнєвий вплив, комунікативна ситуація, комунікативна стратегія, вербальні/невербальні засоби, мовна особистість, провокатор, реципієнт.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки
Бібліографічний опис
Мельник І. В. Провокаційне мовлення : комунікативно-прагматичний вимір (на матеріалі сучасної англійської мови) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 германські мови / Мельник Ірина Валеріївна. - Київ, 2017. - 23 с.
Зібрання