Перспективність геолого-технологічних досліджень при геофізичних дослідженнях (на прикладі Комишнянського газоконденсатного родовища)

Дата
2023
Автори
Ємець Лев Олександрович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Пошуки і розвідка нових нафтових, газоконденстаних і газових родовищ є є тривалим, еокномічним витратним процесом. Актуальним завданням для забезпечення енергетичної безпеки країни є буріння нових глибоких і надглибоких до 7000 м свердловин та розробка глибокозалягаючих горизонтів. Це вимагає ретельного підходу у вивченні первинного геологічного розрізу і є важливим аналіз матеріалу при первинному розкритті під час буріння свердловини. За результатами проведених робіт і аналізу даних газопоказів, швидкості проходки, вивчення шламу, керну, ЛБА і інших параметрів, складений геолого-геохімічний розріз свердловини. В режимі онлайн фіксувались дані і передавались на команду буровиків. Геолого-технологічні дослідження проводились на станції «Розріз-2» (Сіріус) із застосуванням відповідного програмного забезпечення. Упереджені ускладнення і завчасно попереджалась команда буровиків про наступні ускладнення при подальшому поглибленні свердловини. Проаналізований зв'язок механічної швидкості буріння із зміною літологічного розрізу. В процесі поглиблення свердловини літологічний розріз корелювався із даними ГДС сусідньої свердловини для розуміння в яких стратиграфічних горизонтах знаходиться вибій, фіксувались реперні горизонти, виконувалось корегування інтервалу відбору керну за даними шламограмми. Складена кореляційна схема даних станції ГТД та проведеного комплексу ГДС, де фіксується ідентичність геологічного розрізу, що дає змогу доповнити інформацію для подальшого визначення із інтервалами перфорації продуктивних газонасичених горизонтів і отримання продукції вуглеводнів. Завдяки даним ГТД випробувано пласт ущільненого пісковику (попередньо за даними ГДС) і отримано приплив газу 47 тис.м3/доб.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 103 Науки про Землю
Бібліографічний опис
Ємець Л. Перспективність геолого-технологічних досліджень при геофізичних дослідженнях (на прикладі Комишнянського газоконденсатного родовища) : кваліфікаційна робота магістра : 193 Геодезія та землеустрій / Ємець Лев. - Київ, 2023. - 131 с.