Система обліку та аналізу в управлінні дебіторською заборгованістю підприємства

Дата
2022
Автори
Марусич Олександра Юріївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Метою роботи є дослідження дебіторської заборгованості підприємства, її сутності, обліку, аналізу та відображення у фінансовій звітності. Проблема сутності дебіторської заборгованості є досить складною, зважаючи на комплексність цієї економічної категорії, та важливість явища для підприємства. Багато дослідників пропонують власні визначення даного поняття, і в процесі накопичення різноманітних підходів виникають навіть їх класифікації. Класифікація дебіторської заборгованості є надзвичайно важливою для ведення обліку та складання звітності, з огляду на особливості відображення в обліку різних її видів. Проте українське законодавство регулює це питання лише частково. Тому основна відповідальність за класифікацію дебіторської заборгованості лягає на керівництво суб’єкта господарювання в залежності від внутрішніх потреб та зручності з точки зору обліку, а також управлінського персоналу, внаслідок чого можуть створюватись неспівставності в обліку та звітності різних підприємств.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
07 Управління та адміністрування , 071 Облік і оподаткування
Бібліографічний опис
Марусич О. Ю. Система обліку та аналізу в управлінні дебіторською заборгованістю підприємства : випускна кваліфікаційна робота магістра : 071 Облік і оподаткування / Марусич Олександра Юріївна. - Київ, 2022. - 113 с.