Особливості етнополітичних конфліктів та шляхи їх розв’язання

Дата
2021
Автори
Куликов Артем Кирилович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Метою дипломної роботи є політологічний аналіз особливостей сучасних етнополітичних конфліктів та шляхів їх розв’язання. У роботі відзначено, що учасниками етнополітичних процесів і конфліктів виступають як державні утворення, так і етнічні групи, еліти, руху і політичні партії. Досліджувані у роботі конфлікти мають політичну і етнічну основу, звідки випливає, що вони етнополітичні. Основні форми прояву етнополітичних конфліктів можна поділити на: горизонтальні конфлікти, викликані суперечностями різних етнічних груп на певній території, наприклад, осетино-інгушський конфлікт; вертикальні конфлікти, викликані суперечностями між етнічною групою та державою, наприклад, чеченський конфлікт; міжнародні, викликані етнополітичними протиріччями, отримуючими геополітичний вимір. Тенденції сучасного світового розвитку в сфері суспільно-політичних відносин характеризуються зростанням в ньому значення етнічних факторів, розширенням межі політичної причетності етнонаціональних спільнот. Етнонаціональні меншини посилили свою боротьбу за рівні права та свободи, відбувся процес значної політизації етнічності, який в науці називається теорією “етнополітичного ренесансу”. Всі ці події свідчать про подальше загострення протистояння та конкуренції між владою країн та сучасними етнічними групами, що відбувається через серйозну несумісність культурно-духовних та цивілізаційних моделей поведінки. Ще одним із факторів загострення проблеми стала абсолютизація толерантності у межах міжетнічних стосунків з при цьому одночасним невизнанням раціональної оцінки ролі насильницьких дій в конкретних історичних умовах, що провокує нові хвилі екстремізму та сепаратизму, підвищує рівень етнополітичної напруженості в країні. Подібний розвиток подій в сучасних умовах мають доволі загрозливий характер. Ігнорування проблеми та небажання визнати її як реально існуючу, має всі шанси у найближчому майбутньому набути руйнівного та безнадійного характеру. Адже історія вже має переконливі докази того, що зневажливе сприйняття навіть малих загроз національній безпеці може закінчитися трагічними подіями як для країни, так і для всього світу. Особливо це стосується сфери етнополітичних відносин, в межах якої майже неможливо досягти повної гармонізації стосунків, зокрема навіть на початкових стадіях конфлікту. Домінуючим фактором впливу на процес виникнення та розвитку конфлікту в національній сфері являється саме політичний. Саме тому це зазвичай створює ситуацію в якій збігається декілька конфліктів.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 052 Політологія
Бібліографічний опис
Куликов А. К. Особливості етнополітичних конфліктів та шляхи їх розв’язання : кваліфікаційна робота : 052 Політологія / Куликов Артем Кирилович. - Київ, 2021. – 65 с.