Аномальні динамічні властивості бінарних розчинів в околі їх особливих точок

Дата
2017
Автори
Білоус Оксана Іванівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисертації досліджуються аномальні залежності динамічної в’язкості, ефективного коефіцієнта поглинання та швидкості поширення звуку в різних термодинамічних напрямках: межі поділу фаз, критичної ізотерми та ізоконцентрати. Досліджувалися бінарні розчини поблизу різних особливих точок: критичної точки розшарування молекулярних, йонно-електронних бінарних розчинів; та водних розчинів 1,2-пропілових спиртів в околі структурного фазового переходу. Такий вибір об’єктів дозволив встановити, що спостережуваний структурний фазовий перехід рідина-рідина зумовлений Н-зв’язками і не може бути пояснений флуктуаційною природою, яка зумовлює аномалії в околі критичної температури розшарування. Проведені акустичні дослідження у широкому діапазоні частот, (5 - 2500) МГц, вперше дозволили запропоновано метод оцінювання внеску в ефективний коефіцієнт поглинання звуку, який пов’язаний із аномальним розсіянням звуку як на флуктуаціях концентрацій, так і на мікронеодорідностях. Визначено температуру та концентрацію особливих точок водних розчинів 1,2-пропілових спиртів. Встановлено, що збільшення частоти, як і відхід від критичної температури чи концентрації виводить систему у кросоверну чи навіть гідродинамічну область. Ключові слова: критична точка розшарування, структурний фазовий перехід, динамічна в’язкість, динамічна теорія критичних явищ, швидкість та коефіцієнт поглинання звуку, флуктуації концентрації, мікронеоднорідності
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 104 Фізика та астрономія
Бібліографічний опис
Білоус О. І. Аномальні динамічні властивості бінарних розчинів в околі їх особливих точок : автореф. дис. ... канд. фіз-мат. наук : 01.04.14 теплофізика та молекулярна фізика / Білоус Оксана Іванівна. - Київ, 2017. - 41 с.
Зібрання