Управління проєктом розробки системи для відслідковування та управління роботи фандоматів

Дата
2023
Автори
Фесюк Владислав Валерійович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Результатом виконання кваліфікаційної роботи магістра є створення проєкту розробки системи для відслідковування і контролю роботи фандоматів. Було проведено аналіз предметної галузі, встановлено мету, цілі та продукт проєкту. Було проаналізовано вплив зацікавлених сторін на проєкт, а також вплив проєкту на зацікавлені сторони. Проведено PEST-аналіз та аналіз впливу ринку та конкурентоспроможності проєкту. Було розроблено програмне забезпечення проєкту та описано модулі програмного забезпечення, їх функціональність, розроблено структуру бази даних проєкту, логічну та фізичну моделі бази даних. Також в проєкті було використано гнучкі технології створення продукту, зокрема методологію Scrum, яка дозволяє більш ефективно управляти процесом розробки ПЗ.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
12 Інформаційні технології , 122 Комп’ютерні науки
Бібліографічний опис
Фесюк В. В. Управління проєктом розробки системи для відслідковування та управління роботи фандоматів : кваліфікаційна робота магістра : 122 Комп’ютерні науки / Фесюк Владислав Валерійович. – Київ, 2023. – 118 с.