Дихотомія «Схід-Захід» як культурна парадигма

Дата
2023
Автори
Беженцева Анастасія В’ячеславівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У роботі досліджено дихотомію «Схід-Захід» як культурну парадигму. У рамках першого розділу визначено поняття культурної парадигми та її вплив на міжкультурну комунікацію. Також ознайомилась з культурною компаративістикою та діалогом культур як способом підвищення міжкультурного розуміння. У розділі 2 прповедений теоретичний аналіз дихотомії Сходу та Заходу. Досліджено історію формування понять «Схід» та «Захід», культурологічні відмінності між ними та геополітичні аспекти цієї дихотомії. Зазначекно, що Східні та Західні культури мають свої відмінності та спільні риси, які формуються під впливом історичних, географічних, економічних та соціальних факторів. У третьому розділі дослідили дихотомію Сходу та Заходу в сучасному світі. Детально вивчено питання взаємовідносин між країнами Сходу та Заходу, їх культурними відмінностями та стереотипами, а також економічними та політичними аспектами цієї дихотомії.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 034 Культурологія
Бібліографічний опис
Беженцева А. В. Дихотомія «Схід-Захід» як культурна парадигма : кваліфікаційна робота ... бакалавра : 034 Культурологія / Беженцева Анастасія В’ячеславівна. - Київ, 2023. - 42 с.