Облік і аналіз в управлінні грошовими коштами та їх потоками на підприємстві

Дата
2022
Автори
Чапля Павло Вікторович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Як продемонструвало дослідження, питання аналізу грошових коштів є недостатньо розробленим. Різні науковці та спеціалісти пропонують різні підходи щодо аналізу грошових потоків на підприємстві. Загалом можна виділити два підходи щодо аналізу грошових коштів, зокрема Звіту про рух грошових коштів, які можуть застосовуватися відокремлено один від одного та доповнюючи один одного. Перший підхід полягає на використанні професійного бачення експерта при дослідженні абсолютних показників фінансової звітності, другий же підхід передбачає розрахунок визначених коефіцієнтів. Аналіз проводиться грошових потоків від усіх видів діяльності, які виокремлено на підприємстві, – операційної, інвестиційної фінансової.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
07 Управління та адміністрування , 071 Облік і оподаткування
Бібліографічний опис
Чапля П.В. Облік і аналіз в управлінні грошовими коштами та їх потоками на підприємстві : випускна кваліфікаційна робота магістра : 071 Облік і оподаткування / Чапля Павло Вікторович. - Київ, 2022. - 76 с.